Trong khoảng thời gian từ 2020 – 2022, giá các dự án mới tại thành phố Thủ Đức lập đỉnh mới với mức từ 60 - 300 triệu đồng/m2, điều này khiến nhiều người mua nhà đặt ra câu hỏi : Liệu rằng đây đã là mức giá cuối cùng của thị trường nơi đây? Dòng tiền của cả nhà đầu tư...